Novinky

Členské příspěvky pro rok 2022

Výše členských příspěvků pro rok 2022. Nezapomeňte sledovat termíny a další pokyny k placení příspěvků. Platba příspěvků pouze převodem na účet: 676806776/5500, variabilní symbol: rodné číslo.