Novinky

Souhrn opatření: Tréninky a zápasy pokračují, ale bez diváků i rodičů

Dle výkladu vládních nařízení Českou unií sportu by by provoz na sportovištích v následujících čtrnácti dnech (od 5. do 18. října 2020) měl fungovat následovně.

Soutěže organizované svazem probíhají (uvnitř i venku) v maximálním počtu osob 130 (tj. sportovci, trenéři, rozhodčí, zdravotníci, realizační tým atd.), avšak bez diváků. Bohužel na soutěže nemůže být povolen vstup rodičům sportujících dětí. Na tyto rodiče se pohlíží jako na klasické diváky a nemohou být tedy na akci přítomni. 

a) Pokud klub pořádá soutěž (uvnitř i venku), která je schválena svazem (je uvedena v termínovém kalendáři svazu), může být tato realizována opět za max. počtu 130 osob (viz. výše), ale bez diváků a rodičů. (Toto se klubu všech během příštích dnů netýká, neboť žádný náš členský klub nepořádá soutěž zastřešenou svazem - např. kolo MČR či další).

b) Tréninky mohou v klubu probíhat v max. počtu 130 osob, ale pouze za předpokladu, že se tito sportovci připravují na soutěž organizovanou svazem a že jsou registrovanými členy svazu.

c) Pokud vedete tréninky neregistrovaných osob ve svazu a tzv. hobby sportovců, zde je nastaven limit max. počtu na tréninku 10 osob (uvnitř) a 20 osob (venku).

Veškerá ostatní sportovní činnost (mimo soutěže pořádané svazem a tréninky připravující sportovce na soutěže) je omezena na limit 10 osob uvnitř a 20 osob venku.


  • V praxi by to pro oddíl stolního tenisu SK Pedagog by měl pokračovat beze změn s tím, že rodiče bohužel nemohou být přítomni tréninkům ani zápasům. 
  • Nadále platí povinnost nosit v budově ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
  • Jinak od pondělí 5. 10. 2020 je dole na dveřích opět koule, aby se v areálu nepohybovaly cizí osoby. V tělocvičnách nahoře bude instalován zvonek.